Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Kusimamia Uvuvi wa Bahari Kuu

(DSFA)

Wasiliana Nasi

Jengo la Mamlaka ya Kusimamia Uvuvi wa Bahari Kuu

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Mamlaka ya Kusimamia Uvuvi wa Bahari Kuu
S.L.P 56, Fumba, Zanzibar

Tupigie

Simu: +255 779888241 /+255779888215

Barua pepe

info@dsfa.go.tz

Mrejesho, Malalamiko au Wazo